พีพ่าย

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Elaeocarpus lanceifolius Roxb. ชื่อเร […]

กะบก

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Irvingia malayana Oliv. ex a. Benn.ชื […]

สบู่เลือด

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Stephania venosa (Bl.) Spreng.ชื่อเรี […]

หาด

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Artocarpus lacucha Roxb. ex Buch.-Ham […]

สะค้าน

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Piper ribesoides Wall. ชื่อเรียกอื่น […]

มะกอกป่า

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Spondias pinnata (L.f.) Kurz ชื่อเรีย […]

ยางบง

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Persea kurziiชื่อเรียกอื่น : บงปง มง […]