โครงการศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำมันเมล็ดคามีเลียและน้ำมันพืชอื่น

Camellia Seed Oil and Other Plant Oil Product Research and Development Center

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานพระราชดำริให้จัดตั้ง “ศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมัน” หรือ “ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำมันเมล็ดคามีเลียและน้ำมันพืชอื่น” ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ขึ้นในปี พ.ศ. 2554 เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลความรู้เกี่ยวกับเมล็ดชาน้ำมันสายพันธุ์คามีเลีย โอลีเฟร่า และพืชน้ำมันอื่นๆ รวมทั้งเป็นโรงงานผลิตน้ำมันคุณภาพสูง สำหรับการบริโภค และนำไปเป็นส่วนผสมในเครื่องสำอาง รวมทั้งนำกากวัตถุดิบที่เหลือจากกระบวนการผลิตมาใช้ประโยชน์ เพื่อเป็นการใช้ประโยชน์สูงสุดจากทุกส่วนของพืชนั้นๆ

camelliaoilcenter

น้ำมันที่โครงการฯผลิต

น้ำมันเมล็ดคามีเลีย

น้ำมันเมล็ดคามีเลีย
(Camellia Oleifera Seed Oil)

น้ำมันเมล็ดงาม้อน

น้ำมันเมล็ดงาม้อน
(Perilla Seed Oil)

น้ำมันเมล็ดไนเจอร์

น้ำมันเมล็ดไนเจอร์
(Niger Seed Oil)

น้ำมันเมล็ดมะรุม

น้ำมันเมล็ดมะรุม
(Moringa Oil)

สั่งจองชุดของขวัญ

พืชน้ำมัน

ต้นชาน้ำมัน

ต้นชาน้ำมัน ชื่อทางวิทยาศาสตร์ Camellia oleifera Abel วงศ์ Theaceae อ่านต่อ....

ต้นงาม้อน

ต้นงาม้อน ชื่อวิทยาศาสตร์: Perilla frutescens (L.) Britton วงศ์: LAMIACEAE อ่านต่อ....

ต้นมะรุม

ต้นมะรุม ชื่อวิทยาศาสตร์: Moringa oleifera Lam. วงศ์: Moringaceae อ่านต่อ....

ต้นไนเจอร์

ต้นไนเจอร์ ชื่อวิทยาศาสตร์: Guizotia abyssinica (L.f.) Cass.วงศ์: Asteraceae อ่านต่อ....

แนะนำ

น้ำมันเมล็ดคามีเลีย

CAMELLIA OLEIFERA SEED OIL

น้ำมันเมล็ดคามีเลีย เป็นที่รู้จักในประเทศจีนนานกว่า 1,000 ปี มาแล้ว เนื่องจากมีองค์ประกอบ ของไขมันที่ดีต่อร่างกาย และไม่มีไขมันทรานส์ ซี่งทำให้ร่างกายสามารถดูดซึมวิตามินเอ ดี อี และเค ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้น้ำมันเมล็ดคามีเลีย ยังมีกรดไขมัน อิ่มตัวต่ำ ในขณะที่มีกรดไขมันไม่อิ่มตัวตำแหน่งเดียว หรือกรดโอลีอิก (กรดโอเมก้า 9) สูงถึงประมาณ 67.21 กรัม กรดไขมันไม่อิ่มตัวหลายตำแหน่ง หรือกรดลิโนลีอิก (กรดโอเมก้า 6) ประมาณ 7.85 กรัม และกรดลิโนลีนิก (กรดโอเมก้า 3) ประมาณ 0.27 กรัม และกรดโดโคซะไดอีโนอิก (กรดโอเมก้า 6) 0.06 กรัม กรดไขมันไม่อิ่มตัวเหล่านี้ สามารถช่วยลดระดับ LDL (คลอเรสเตอรอลชนิดไม่ดี) และเพิ่มระดับ HDL (คลอเรสเตอรอลชนิดดี) ในร่างกาย

ติดต่อเรา

ศึกษาดูงาน / ร้านค้า / ร้านอาหาร /สำนักงาน

โครงการศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำมันเมล็ดคามีเลียและน้ำมันพืชอื่น

(Camellia Seed Oil and Other Plant Oil Product Research and Development Center)

888 หมู่ 10 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130