กากชา สารกำจัดหอย ที-ซาโปนิน ตรา ภัทรพัฒน์

ราคา: ฿30.00฿150.00

กากชา สารกำจัดหอย ซาโปนิน ตรา ภัทรพัฒน์ ขนาด 1 kg

ประโยชน์และวิธีการใช้ : ใช้ป้องกันกำจัดหอยเชอรี่ในนาข้าว

วิธีใช้ : ใช้อัตรา 2.5 กิโลกรัมต่อไร่ หว่านให้ทั่วทั้งแปลง เมื่อพบการระบาดของ
หอยเชอรี่ ขณะใช้ต้องมีระดับน้ำอยู่ในนาข้าวสูงประมาณ 5 เซนติเมตร และรักษา
ระดับน้ำให้คงที่อย่างน้อย 3 วัน

รหัสสินค้า: sssa หมวดหมู่:

คำอธิบาย

กากชา สารกำจัดหอย ซาโปนิน ตรา ภัทรพัฒน์ ขนาด 1 และ 8 กิโลกรัม

ชื่อสามัญ : ซาโปนิน (saponin)

สารสำคัญ : saponin 10%

ประโยชน์และวิธีการใช้ : ใช้ป้องกันกำจัดหอยเชอรี่ในนาข้าว

วิธีใช้ : ใช้อัตรา 2.5 กิโลกรัมต่อไร่ หว่านให้ทั่วทั้งแปลง เมื่อพบการระบาดของ
หอยเชอรี่ ขณะใช้ต้องมีระดับน้ำอยู่ในนาข้าวสูงประมาณ 5 เซนติเมตร และรักษา
ระดับน้ำให้คงที่อย่างน้อย 3 วัน

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1.1 กก.
ขนาด

1 กิโลกรัม, 8 กิโลกรัม