ศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร จังหวัดนนทบุรี

ลานนิทรรศการ-โรงงาน
favorite_border
23 ก.พ. 09:30
Until 23 ก.พ., 11:00 1h 30m

ศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร จังหวัดนนทบุรี

ศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร จังหวัดนนทบุรี จำนวน 44 ท่าน
Scan QR Code
Age Group
All
Scroll to Top