แปลง FB6

แปลงสาธิต FB6 แปลงทดลองการปลูกมะรุม ข้อมูลแปลง จำนวนพื้ […]

แปลง FB5

แปลงสาธิต FB5 แปลงทดลองการปลูกมัลเบอร์รี่ ข้อมูลแปลง จำ […]

แปลง FB4

แปลงสาธิต FB4 แปลงทำปุ๋ยหมัก ข้อมูลแปลง จำนวนพื้นที่แปล […]

แปลง FB3

แปลงสาธิต FB3 แปลงทดลองการปลูกงาม้อน ข้อมูลแปลง จำนวนพื […]

แปลงFB2

แปลงสาธิต FB2 แปลงทดลองการปลูกมะรุม ข้อมูลแปลง จำนวนพื้ […]

แปลง FB1

แปลงสาธิต FB1 แปลงการปลูกต้นกาแฟโรบัสต้า ข้อมูลแปลง จำน […]

โรงเรือนEvap

โรงเรือน Evap ข้อมูลแปลง จำนวนพื้นที่แปลง : 44 ตร. […]

แปลง FA6

แปลงสาธิต FA6 แปลงปลูกพืชผักสมุนไพร ข้อมูลแปลง จำนวนพื้ […]

แปลง FA5

แปลงสาธิต FA5 แปลงผัก ข้อมูลแปลง จำนวนพื้นที่แปลง : 1งา […]