มะรุม (MORINGA)

ชื่อวิทยาศาสตร์: Moringa oleifera Lam. สกุล: Moringa วง […]

ชาน้ำมัน

ชาน้ำมันมีถิ่นกำเนิดในมณฑลทางใต้ของสาธารณรัฐประชาชนจีน […]