จันทร์หอม

ชื่อ : จันทร์หอม ชื่อสามัญ :  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Mansoni […]

ชะเลือด

ชื่อ :  ชะเลือด ชื่อสามัญ :  ชื่อวิทยาศาสตร์ : Caesalpi […]

กระวาน

ชื่อ : กระวาน ชื่อสามัญ : Best cardamom, Camphor, Clust […]

เร่วมี

ชื่อ : เร่วมี หรือ เร่ว ชื่อสามัญ : Bustard cardamom, T […]

ฝาง

ชื่อ : ฝาง ชื่อสามัญ : Sappan หรือ Sappan tree ชื่อวิทย […]

แจง

ชื่อ : แจง ชื่อสามัญ – ชื่อวิทยาศาสตร์ : Maerua s […]

กล้วยน้อย

ชื่อ : กล้วยน้อย ชื่อสามัญ – ชื่อวิทยาศาสตร์ : Xy […]

ขมิ้นอ้อย

ชื่อ : ขมิ้นอ้อย ชื่อสามัญ : Zedoary, Luya-Luyahan ชื่อ […]

มะกรูด

ชื่อ : มะกรูด ชื่อสามัญ : Kaffir lime, Leech lime, Maur […]