ชื่อวิทยาศาสตร์ : Neohouzeaua  mekongensis
ชื่อเรียกอื่น :
ชื่อวงศ์ : Gramineae
ลักษณะ : ลำต้นมีสีเขียวเป็นมัน เป็นไผ่ขนาดเล็ก สูงประมาณ 3-4 เมตร ปล้องยาวประมาณ 10-15 เซนติเมตร ไม่มีหนาม ขึ้นเป็นกอเป็นพุ่ม แขนงสั้น หน่อเล็ก มีขนหน่อสีเทา มีกาบสีขาว รับประทานได้  
การกระจายพันธุ์ : พบในป่าดิบชื้นทางภาคตะวันออกและภาคเหนือ

ช่วงเวลาการออกดอก : –

ประโยชน์ : ลำต้นมีขนาดเท่ากันนิยมใช้ทำม่าน ทำหลอดดูด

การใช้ประโยชน์ด้านสมุนไพร :-