แปลง FB6

แปลงสาธิต FB6 แปลงทดลองการปลูกมะรุม

ข้อมูลแปลง

จำนวนพื้นที่แปลง : 3  ไร่ 1 งาน 35 ตร.วา
วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นวัตถุดิบโรงงาน ลดการซื้อจากภายนอก

 

แผนการดำเนินงาน ปี 2563

ลำดับการดำเนินงานม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
1.ตัดแต่งกิ่ง ดูแลรักษาต้น บำรุงรักษาดิน************
2.เก็บเกี่ยวผลผลิต************

ภาพแปลงสาธิต FA6

Scroll to Top