แปลงสาธิต FA6 แปลงปลูกพืชผักสมุนไพร

ข้อมูลแปลง

จำนวนพื้นที่แปลง : 1 ไร่
วัตถุประสงค์ เพื่อจัดจำหน่าย เป็นวัตถุดิบพืชผักสวนครัว สมุนไพรพื้นบ้านในราคาถูก เพื่อช่วยเหลือประชาชนในช่วงสถานะการโควิด-19

 

แผนการดำเนินงาน ปี 2563

ลำดับ การดำเนินงาน ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
1. พืชผัก (ผักบุ้งจีน ผักกวางตุ้ง ผักชี คี่นฉ่าย ถั่วฝักยาว กระเจี๊ยบเขียว พริกขี้หนูสวน) * * * * * * * * * * * *
2. พืชสมุนไพร(ตะไคร้ ผักชีฝรั่ง สะระแน่ กระชาย พริกไทย ข่า) * * * * * * * * * * * *

ภาพแปลงสาธิต FA6