แปลง FA5

แปลงสาธิต FA5 แปลงผัก

ข้อมูลแปลง

จำนวนพื้นที่แปลง : 1งาน 21 ตร.วา
วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นวัตถุดิบสำหรับร้านอาหาร

 

แผนการดำเนินงาน ปี 2563

ลำดับการดำเนินงานม.ค.ก.พมี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
1.พริกขี้หนูสวน โหรพา กะเพรา มะเขือเปราะ************
2.กรีนโอ๊ค เรดโอ๊ค สลัดคอร์ด********

ภาพแปลงสาธิต FA4

Scroll to Top