แปลงสาธิต FA1 แปลงทดลองการปลูกต้นชาน้ำมัน

ข้อมูลแปลง

จำนวนพื้นที่แปลง : 1 งาน 74 ตร.วา

 

แผนปฏิบัติการ ปี 2562
แปลงสาธิต FA1 แปลงต้นชาน้ำมัน
โครงการศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมัน อ.แม่สาย จ.เชียงราย 
ลำดับ
การดำเนินงาน
 ม.ค   ก.พ   มี.ค   เม.ย   พ.ค   มิ.ย   ก.ค   ส.ค   ก.ย   ต.ค   พ.ย   ธ.ค 
1. ช่วงระยะการติดดอก                        
2. ช่วงระยะการติดผล                        
3. ช่วงระยะการเก็บเกี่ยวผลผลิต                        

 

ภาพแปลง

 IMG 1622 Small IMG 1623 Small

ชาน้ำมัน

 

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Camellia oleifera Abel.
ชื่อวงศ์ : THEACEAE
ลักษณะ : ไม้พุ่มขนาดเล็ก ไม่ผลัดใบ สูงเต็มที่ราว 4 เมตร กิ่งอ่อนมีขนสาก ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปรีแกมรูปไข กว้าง 2 – 4 ซม. ยาว 4 – 8 ซม. โคนใบสอบเรียว ปลายใบแหลมมน ขอบใบหยักเป็นฟันเลื่อย ดอก ออกเป็นช่อตามซอกใบ กลีบเลี้ยง 5 กลีบ สีเขียว กลีบดอก 5 – 9 กลีบ สีขาว ปลายกลีบมนและหยักเว้า เกสรเพศผู้ จำนวนมาก สีเหลือง ผล เป็นผลแห้ง ชนิดที่แตกได้ รูปทรงกลม ขนาดผ่านศูนย์กลาง 2 – 5 เซนติเมตร เมื่อแก่จะแตกออกจากบริเวณปลายผล เป็นแฉก 3-4 ส่วน แต่ละส่วนจะมีเมล็ด 1 – 5 เมล็ด
การกระจายพันธุ์ : พบมากในจีนและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เจริญเติบโตได้ดีที่ระดับความสูง 500 – 1200 เมตรจากระดับน้ำทะเล
ช่วงเวลาการออกดอก :
ประโยชน์ : เมล็ดใช้หีบน้ำมัน

 

>>>>อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก<<<<