แปลงสาธิตพืชน้ำมัน โครงการศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำมันเมล็ดคามีเลียและน้ำมันพืชอื่น ขนาดกว่า 8 ไร่ ในบรรยากาศร่มรื่น เหมาะแก่การเรียนรู้ซึ่งเป็นพื้นที่ปลูกพืชหลากหลายชนิดที่สามารถสกัดออกมาเป็นน้ำมัน อาทิ งาม้อน ไนเจอร์ มะรุม ฯลฯ เป็นต้น เพื่องานวิจัยและให้นักท่องเที่ยวได้เที่ยวชม นอกจากนี้ยังมีแปลงผักสวนครัวอินทรีย์ จะพบกับผักสลัดต่างๆ รวมทั้งผักอื่นๆนานาชนิด ผลผลิตที่ได้จะส่งตรงเข้าครัวของร้านอาหารเมล็ดชาของทางโครงการฯ โดยแปลงสาธิตนี้จะปลูกพืชน้ำมันหมุนเวียนไปเรื่อยๆ ตลอดทั้งปี