แคหัวหมู

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Markhamia stipulata (Wall.) Seem. var. stipulata
ชื่อเรียกอื่น :
แคอาว ขุ่ย แคขน แคหางค่าง แคขอน แคปุ๋มหมู แคยอดคำ แคว แคหมากลิ่ม
ชื่อวงศ์ :
BIGNONIACEAE
ลักษณะ :
การกระจายพันธุ์ :
พบทางภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันตกเฉียงใต้ และภาคใต้ตอนบน ขึ้นตามป่าดิบแล้งและป่าเบญจพรรณ จนถึงระดับความสูงประมาณ 1,000 เมตร
ช่วงเวลาการออกดอก :
เดือนมีนาคม ถึง พฤษภาคม

ประโยชน์ :

  • ดอก (กลีบดอก) และผลอ่อนหรือฝักอ่อน นำมาลวกหรือนึ่งกินกับน้ำพริกหรือจะนำไปยำก็ได้ หรือจะนำดอกมาปิ้งแล้วสับคั่วกับน้ำพริกก็ได้ บ้างก็นำถั่วเน่าที่ตำผสมกับพริกและหัวหอมมายัดใส่ในดอกแล้วนำไปปิ้งกินก็ได้ เห็นว่ามีรสขม แต่รสดีมาก หรือจะนำฝักอ่อนมาเผาแล้วขูดขนออก กินร่วมกับน้ำพริก โดยจะมีรสขมเล็กน้อย นอกจากนี้ยังใช้ดอกนำไปประกอบอาหาร เช่น การนำมาผัดก็ได้ แต่ไม่นิยมนำไปแกง
  • ไม้แคหัวหมู สามารถนำมาใช้ก่อสร้างบ้านเรือนได้

Scroll to Top