ชื่อวิทยาศาสตร์ : Tabebuia chrysotricha (Mart. ex DC.) Standl.
ชื่อเรียกอื่น : Golden trumpet tree
ชื่อวงศ์ : BIGNONIACEAE
ลักษณะ : ไม้ต้นขนาดเล็ก สูง 3-6 เมตร ผลัดใบ ใบประกอบรูปนิ้วมือ เรียงตรงข้าม ใบย่อย 5 ใบ รูปรีแกมรูปไข่กลับ แผ่นใบสาก มีขนสีน้ำตาลปกคลุม โคนใบสอบ ปลายใบแหลมมน ขอบใบหยักห่างๆ ดอกออกเป็นช่อที่ปลายกิ่ง กลีบเลี้ยง 5 กลีบ เชื่อมติดกันเป็นหลอด มีขนสีน้ำตาลคลุม หนาแน่น กลีบดอก 5 กลีบ สีเหลือง เชื่อมติดกันเป็นหลอด รูปแตร ผลเป็นผลแห้งแตก สีน้ำตาล มีขนคลุมหนาแน่น เมล็ดแบน มีปีก จำนวนมาก
การกระจายพันธุ์ : ถิ่นกำเนิด อเมริกาเขตร้อน (บราซิล) การปลูกเลี้ยง ดินร่วน อากาศเย็น แสงแดดจัด น้ำปานกลาง ขยายพันธุ์ เพาะเมล็ด

ช่วงเวลาการออกดอก : มกราคม – เมษายน

ประโยชน์ : ปลูกเป็นไม้ประดับ

การใช้ประโยชน์ด้านสมุนไพร :

ดอกต้นเหลืองเชียงราย