วันที่ 12 เม.ย. – 14 เม.ย. 63
ส่วนงาน แปลงสาธิต ได้ทำการเก็บเกี่ยวและตากแห้งลาเวนเดอร์เพื่อส่งให้กับโรงงาน และจัดทำเมล็ดพันธุ์ต่อไป