ชื่อวิทยาศาสตร์ : Mentha × villosa Huds.
ชื่อเรียกอื่น : หอมด่วน หอมเดือน (ภาคเหนือ), ขะแยะ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ), สะระแหน่สวน (ภาคกลาง), มักเงาะ สะแน่ (ภาคใต้)
ชื่อวงศ์ : (LAMIACEAE หรือ LABIATAE)
ลักษณะ :
การกระจายพันธุ์ :

ช่วงเวลาการออกดอก :

ประโยชน์ :

แหล่งอ้างอิง : วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)