ชื่อวิทยาศาสตร์ : Azadirachta indica A. Juss. var. siamensis Valeton
ชื่อเรียกอื่น : กะเดา สะเลียม
ชื่อวงศ์ : MELIACEAE
ลักษณะ : ไม้ต้น  ขนาดเล็กถึงขนาดกลาง สูง 8 – 20 เมตร ผลัดใบ เรือนยอดทรงกลมค่อนข้างหนาทึบ  เปลือก  สีน้ำตาลเทา หรือ เทาปนดำ แตกเป็นร่องลึก ใบ  ประกอบรูปขนนก ใบย่อย 7 – 9 คู่    แผ่นใบย่อยรูปกว้าง  3 – 4   เซนติเมตร  ยาว  4 – 7 เซนติเมตร ปลายใบเรียวแหลม โคนใบเบี้ยว ขอบใบจักฟันเลื่อย ไม่เป็นระเบียบ แผ่นใบโค้ง จะผลิใบใหม่พร้อมผลิดอก ดอก  ดอกเล็กสีขาว ออกเป็นช่อ ตามง่ามใบ ปลายกิ่งพร้อมใบอ่อน กลีบดอก 5 กลีบ ผล  กลมรี อวบน้ำ สุกสีเหลือง มีเมล็ดเดียว

การกระจายพันธุ์ : ขึ้นอยู่ในป่าเบญจพรรณค่อนข้างแล้ง และป่าแดงทั่วประเทศ เป็นไม้บุกเบิกในที่แล้งได้ดี

ช่วงเวลาการออกดอก : กุมภาพันธ์ – พฤษภาคม

ประโยชน์ :  เนื้อไม้ใช้ในการก่อสร้างบ้านเรือน เปลือกของรากเป็นยาแก้ไข้ ทำให้อาเจียน ใบอ่อนและดอกกินได้แทน ผักเป็นยาบำรุงธาตุ ผลใช้เป็นยาถ่ายพยาธิ ใช้ทำยากำจัดศัตรูพืชและเป็นยาฆ่าเชื้อ   เปลือกต้นให้สีแดง ยาง ให้สี เหลืองใช้ย้อมผ้า