สะค้าน

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Piper ribesoides Wall.
ชื่อเรียกอื่น :
ตะค้านเล็ก , ตะค้านหยวก , จะค่าน , จั๊กค่าน , หนาม , มังเหาเจ๊าะ , ผู่แฮเหมาะ 
ชื่อวงศ์ :
Piperaceae
ลักษณะ :
ไม้เถา ขนาดกลาง ลักษณะเถากลมเลื้อย พาดพันต้นไม้อื่น เถาอ่อนสีเขียว เถาแก่สีน้้าตาลเทา เนื้อใน เถามีหน้าตัดเป็นเส้นรัศมี สีขาว เปลือกค่อนข้างอ่อน ใบเดี่ยว ออกเรียงสลับ รูปรีแกมรูปใบหอก ปลายใบ แหลม โคนใบสอบ ผิวใบเรียบและเป็นมันทั้งสองด้าน ใบมีสีเขียวสด ดอก ช่อกระจุกออกตามซอกใบ มีขนาด เล็ก ผล เป็นพวง 10-15 ผล สีเขียว เมื่อแก่จะมีสีด้าและมีเมล็ดเดี่ยว


การกระจายพันธุ์ :
ช่วงเวลาการออกดอก :
ประโยชน์ :

รสและสรรพคุณในตำรายา

ราก รสเผ็ดร้อน แก้ไข้ แก้หืด แก้จุกเสียด และบำรุงธาตุ

เถา รสเผ็ดร้อน แก้ไข้ แก้หืด ขับลมในลำไส้ บำรุงธาตุ แก้จุกเสียด

ใบ รสเผ็ดร้อน แก้ลมในกองเสมหะ และโลหิต ขับลมในลำไส้ แก้แน่นจุกเสียด แก้ธาตุพิการ

ผล รสเผ็ดร้อนอ่อนๆ แก้ลมแน่นในทรวงอก บำรุงธาตุ

ดอก รสเผ็ดร้อน แก้ลมอัมพฤกษ์ แก้ลมปัตคาดอันเนื่องมาจากพิษพรรดึก

Scroll to Top