สวนสาธารณะพื้นที่ ที่สวยงามที่สุดอีกแห่งในแม่สาย และยังเป็นพื้นที่ร่มลื่น โล่งโปร่งสบาย