ก่อนที่จะเข้ามาถึงอาคารที่ทำการของศูนย์ฯ จะพบว่าพื้นที่กว้างด้าน หน้าได้ถูกจัดเตรียมไว้เพื่อเป็นสวนแห่งการพักผ่อน สวนแห่งนี้ปลูกพันธุ์ไม้ยืนต้นไว้หลากหลายชนิดและปูหญ้าสีเขียวขจีโอบรอบสระน้ำขนาดใหญ่จำนวน 2 สระ

กลางสระน้ำใหญ่มีพื้นที่เว้าเข้าไปคล้ายเป็นเกาะมีชื่อเรียกว่าเกาะ “ยลพะยอม” ที่ได้ชื่อนี้มาก็เพราะหมู่ไม้ที่เรียงรายอยู่บนเกาะนั้นล้วนแล้วแต่เป็นต้นพะยอม ไม้ไทยโบราณที่มีพวงดอกสีขาว มีกลิ่นหอม ต้นพะยอมจะให้ดอกปีละเพียงครั้งเดียวในหน้าหนาว

               ในยามเย็นของทุกๆ วัน เส้นทางถนนเข้าสู่อาคารของศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมันจะเต็มไปด้วยผู้คนที่มาออกกำลังกายหรือพาครอบครัวมาพักผ่อนร่วมกันทำกิจกรรมต่างๆ สวนสวยของศูนย์ฯ แห่งนี้จึงเป็นมากกว่าแค่สวนสวย แต่ยังเป็นที่เสมือนจุดแวะพักยามเย็นที่ได้รับความนิยมจากชาวแม่สาย ที่อาศัยอยู่แถบละแวกใกล้เคียง