ชื่อวิทยาศาสตร์ : Microcos paniculata L.
ชื่อเรียกอื่น :
ชื่อวงศ์ : TILIACEAE
ลักษณะ : ไม้ต้น สูง 7-20 ม. ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปรีหรือรูปขอบขนาน กว้าง 4-8 ซม. ยาว 10-17 ซม. มีเส้นใบออกจากฐาน 3 เส้น ช่อดอกออกที่ซอกใบหรือปลายกิ่ง ดอกสีเหลืองอ่อน เกสรเพศผู้จำนวนมาก สีเหลืองอ่อน ผลทรงกลม หรือรูปไข่กลับ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 7-10 มม. เมื่อสุกสีดำ
การกระจายพันธุ์ :
ช่วงเวลาการออกดอก : ออกดอกเดือน เม.ย.-พ.ค.
ประโยชน์ :