ลานนิทรรศการ TEA OIL EXHIBITION

ส่วนนิทรรศการ เป็นส่วนเชื่อมต่อกับส่วนอาคารสำนักงาน พื้นที่เป็นโถงโล่งโปร่งใช้สำหรับจัดงานนิทรรศการให้ความรู้เรื่องชาน้ำมันและพืชน้ำมันชนิดต่างๆ ที่ทางศูนย์ฯ ได้ดำเนินการผลิตและจัดจำหน่ายหรือที่กำลังทดลองปลูกและนำมาสกัดน้ำมัน

พื้นที่นิทรรศการมีพี้นที่เชื่อมต่อกับโรงหีบน้ำมัน เมื่อได้เข้าชมนิทรรศการแล้วผู้ชมสามารถเดินตามระเบียงทางลาดลงที่จะนำไปสู่พื้นที่ของโรงหีบน้ำมัน ภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมัน ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ยังมีส่วนของนิทรรศการที่แสดงถึงข้อมูลของการทำงานและผลงานของศูนย์วิจัยฯ ซึ่งรูปแบบของอาคารเป็นสถาปัตยกรรมที่สวยงามจากการออกแบบโดย ร้อยเอก จิทัศ ศรสงคราม โดยเป็นส่วนที่จัดแสดงนิทรรศการให้ผู้เยี่ยมชมได้รับความรู้เกี่ยวกับชาน้ำมัน ตั้งแต่ประวัติความเป็นมา การเพาะปลูก ประโยชน์ต่อชุมชนที่เพาะปลูก คุณสมบัติหรือประโยชน์ของชาน้ำมันต่อร่างกาย รวมถึงเรื่องราวที่เกี่ยวกับมูลนิธิชัยพัฒนาและศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมัน ซึ่งเป็นไปตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ทั้งนี้จะมีการจัดนิทรรศการใหม่ๆเพิ่มเติมในรูปแบบที่หลากหลายแตกต่างกันออกไป เพื่อให้ความรู้ที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์กับผู้ที่เยี่ยมชม โดยติดตามข่าวสารได้ที่หน้าหลัก

ติดต่อ/สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

เข้าเยี่ยมชมโรงหีบน้ำมันเป็นหมู่คณะ (ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย)

โทรฯ 053-734-140 ต่อ 0 หรือ 231 (เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์) 

Scroll to Top