ชื่อวิทยาศาสตร์ : Polyalthia viridis Craib
ชื่อเรียกอื่น :
ขะมอบ ขี้ซาก ขี้แฮด ยางพาย ตองเหลือง ยางดง ยางโดน สามเต้า
ชื่อวงศ์ :
ANNONACEAE
ลักษณะ :
เป็นไม้ต้นขนาดกลาง ไม่ผลัดใบ สูง 10-15 เมตร ลำต้นเปลาตรง เปลือกสีเทาปนน้ำตาล ใบ เป็นชนิดใบเดี่ยว ติดเรียงสลับ ทรงใบรูปขอบขนาน เนื้อใบค่อนข้างหนาและเกลี้ยงทั้งสองด้าน เส้นใบขนานกันชัดเจน โคนใบมน ปลายใบแหลมทู่ ขอบใบเรียบ หรืออาจเป็นคลื่นบ้างเล็กน้อย ดอก โตสีเขียวอ่อน ออกเป็นกระจุก กลีบรองกลีบดอกมี 3 กลีบ แต่ละกลีบมนและมีขนนุ่ม กลีบดอกรูปขอบขนานแคบมี 6 กลีบ เรียงเป็น 2 วง ยาว 6-10 ซม. ผล กลมรี ๆ โต วัดผ่าศูนย์กลางประมาณ 1.5 ซม. ยาวประมาณ 3 ซม. ตอรวมกัน เป็นกลุ่มใหญ่บนแกนตุ้มผล เมื่อแก่จะออกสีเหลือง แต่ละผลมีเมล็ดเดียว

ต้นยางโอน

การกระจายพันธุ์ : ป่าดิบแล้งและป่าเบญจพรรณทางภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงใต้ ที่ความสูงจากระดับทะเลปานกลาง 100–500 ม.
ช่วงเวลาการออกดอก :
กุมภาพันธ์–มีนาคม
ประโยชน์ :
เนื้อไม้ สีขาวปนเหลืองอ่อน นิยมใช้ทำสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ภายในร่ม