มันปู

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Glochidion littorale Hook.F.
ชื่อเรียกอื่น : มันปู,มันปูใหญ่(นครศรีธรรมราช), ชุมเส็ด,พุงหมู(ชุมพร), นกนอนทะเล (นราธิวาส), ยอดเทะ(ยอดกะทิ) (ตรัง), สมเส็ด (นราธิวาส)
ชื่อวงศ์ : EUPHORBIACEAE
ลักษณะ : มันปูเป็นไม้พุ่มขนาดใหญ่ สูงประมาณ 15 เมตร ใบเป็นใบเดียว ก้านใบสั้นประมาณ 5 ซม. ออกแบบสลับ ใบมีรูปร่างเป็นรูปไข่ขอบใบเรียบ ปลายใบแหลม โคนใบมัน ใบกว้าง 3 – 5.5 ซม.ใบยาว 7 – 14 ซม.หน้าใบสีเขียว ออกมันเล็กน้อย หลังใบเขียวอ่อนกว่าหน้าใบ ใบอ่อนและก้านอ่อนมีสีเขียว หรือสีเขียวอมแดง ดอกเป็นช่อ ดอกช่อขนาดเล็ก 
การกระจายพันธุ์ : พบได้ในป่าดิบ ที่ราบเชิงเขา ที่ราบลุ่ม

ช่วงเวลาการออกดอก :

ประโยชน์ : ยอดอ่อนใช้เป็นผักรับประทาน เป็นผักสดแกล้มกับน้ำพริก หรือรับประทานกับขนมจีน มันปูยอดสีขาว รสมัน อร่อย ถ้ามันปูที่ยอดสีแดง จะมี รสฝาด 

Scroll to Top