ชื่อวิทยาศาสตร์ : Elaeocarpus lanceifolius Roxb.
ชื่อเรียกอื่น :
พี่หน่าย (ประจวบคีรีขันธ์) กระบกหิน (นครราชสีมา) ดอกสร้อย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) มะมุ่น มุ่น ยาขบงู (ภาคเหนือ)
ชื่อวงศ์ :
ELAEOCARPACEAE
ลักษณะ :
ต้นไม้ยืนต้น ไม่ผลัดใบ สูงได้ถึง 30 เมตร ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปหอก หรือรูปไข่กลับแกมใบหอก กว้าง 3.5-8 ซม. ยาว 8-18 ซม. ขอบใบจักเป็นฟันเลื่อย ดอกช่อกระจะ ออกที่ซอกใบ ที่ร่วงแล้ว ดอกย่อย จำนวนมาก สีขาว ผลสด รูปทรงรี หรือเกือบกลมเนื้อแข็ง มีเมล็ดเดียว
การกระจายพันธุ์ :
พบตามที่ต่ำในป่าดิบเขาที่ถูกรบกวนน้อย
ช่วงเวลาการออกดอก :
เดือนกรกฎาคม – สิงหาคม
ประโยชน์ :
ลำต้น ต้มน้ำดื่มแก้พิษ แก้ผิดสำแดง (กินอาหารแสลงไข้ ทำให้โรคกำเริบ มีอาการท้องเสีย)