วันที่ 21 เมษายน 2563 ส่วนโรงงาน ได้แก่ ฝ่ายผลิต ฝ่ายควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ และฝ่ายประกันคุณภาพ ได้ทำการผลิตเจลแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ เพื่อแจกจ่ายต่อไป