15 – 18 เม.ย. 63 ส่วนงาน แปลงสาธิต ได้ทำการไถแปลงสาธิต เก็บวัชพืช ใส่ปุ๋ยขี้วัว FA2,FA3,FA4,FA6