ปรับปรุงแปลงสาธิตพืชน้ำมัน

วันที่ 12 – 15 พ.ค. 63 ส่วนงาน แปลงสาธิต ได้ดำเนินการปรับปรุงแปลงและปลูกถั่วเหลือง ในแปลง FA3 และ FA4

Scroll to Top