Contact
053-734140-2

โครงการศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำมันเมล็ดคามีเลียและน้ำมันพืชอื่น

( Camellia Seed Oil and Other Plant Oil Product Research and Development Center )
888 ถนนพหลโยธิน ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130

E-Mail : camelliaoilcenter@gmail.com

ศึกษาดูงาน

ลานนิทรรศการ-โรงงาน

08.30 – 17.00 น. จันทร์-เสาร์

โทร. 053-734140 ต่อ 0

ร้านค้าเมล็ดชา

Maletcha shop

09.00 – 19.00 น. เปิดทำการทุกวัน

โทร. 053-734140 ต่อ 106

ร้านอาหารเมล็ดชา

Maletcha Coffee & Eatery

11.00 – 20.00 น. เปิดทำการทุกวัน

โทร. 053-734140 ต่อ 104