ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cymbopogon citratus (DC.) Stapf
ชื่อเรียกอื่น : จะไคร (ภาคเหนือ), หัวซิงไค (ภาคอีสาน), ไคร (ภาคใต้), คาหอม (แม่ฮ่องสอน), เชิดเกรย, เหลอะเกรย (เขมร-สุรินทร์), ห่อวอตะโป่ (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน)
ชื่อวงศ์ : Poaceae (Gramineae)
ลักษณะ : ทั้งต้น  เก็บได้ตลอดปี ล้างให้สะอาด ใช้สดหรือผึ่งให้แห้งในที่ร่ม เก็บไว้ใช้ราก  เก็บได้ตลอดปี ล้างให้สะอาด ใช้สด ใบสด

การกระจายพันธุ์ : ตะไคร้มีถิ่นกำเนิด ในประเทศอินโดนีเซีย ศรีลังกา พม่า อินเดีย ไทย และในทวีปอเมริกาใต้

ช่วงเวลาการออกดอก :

ประโยชน์ :