ชื่อ :  ชะเลือด

ชื่อสามัญ : 

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Caesalpinia mimosoides lamk., Premna obtusifolia R.Br.

ชื่อวงศ์ : FABACEAE

ชื่อท้องถิ่น ช้าเรือด Cha rueat (General); ทะเน้าซอง Thanao song, ผักปู่ย่า Phak puya, หนามปู่ย่า Nam pyya (Northern);ผักกาดหญ้า Phakkat ya (Prachin Buri); ผักขะยา Phak khaya (Nakhon Phanom); ผักคายา Phak khaya (Loei)

ลักษณะ

ต้น ไม้พุ่ม ลำต้นตั้งตรงหรือทอดเลื้อย มีขนและหนามทั่วทั้งต้น ใบ ประกอบแบบขนนกสองชั้น เรียงสลับ ยาว 25-40 ซม. ช่อใบย่อย 10-30 คู่ ใบย่อย 10-20 คู่ รูปขอบขนาน กว้าง 4 มม. ยาว 10 มม. ดอก ช่อ กลีบดอกสีเหลือง ผล ฝักรูปร่างคลัายกระเพาะ

ประโยชน์

ยอดอ่อน เคี้ยวกินสดๆ แก้ลมวิงเวียน หน้ามืด

แหล่งอ้างอิง

medthai.com/กระวานไทย/