ชื่อวิทยาศาสตร์ : Garcinia cowa Roxb. ex DC.
ชื่อเรียกอื่น : กะมวง มวงส้ม ส้มป่อง หมากโมก
ชื่อวงศ์ : CLUSIACEAE (GUTTIFERAE)
ลักษณะ : ไม้ต้น ผลัดใบ สูง 4-10 เมตร มียางเหลือง ใบ เดี่ยว เรียงตรงข้าม รูปรีหรือรูปรีแกมขอบขนาน กว้าง 2-5 ซม. ยาว 7-12 ซม. ดอก สีเหลือง แยกเพศอยู่ร่วมต้น ดอกเพศผู้อยู่รวมกันเป็นช่อ เกสรเพศผู้จำนวนมาก ดอกเพศเมียอยู่เดี่ยวหรือออกเป็นช่อ 2-3 ดอก รังไข่กลม ผล เป็นผลสดสด รูปกลมหรือเบี้ยวเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5-4.5 ซม. เป็นร่องตามยาวโดยรอบ
การกระจายพันธุ์ : นิเวศวิทยา พบตามป่าผลัดใบ ที่ระดับความสูงไม่เกิน 1,500 เมตร

ช่วงเวลาการออกดอก : เดือนกุมภาพันธ์-พฤษภาคม

ประโยชน์ :

ใบและดอก ใช้เป็นยาระบายท้อง รักษาโรคไข้กัดฟอกเสมหะ รักษาธาตุพิการ

ใบอ่อนและผล ยังใช้ปรุงเป็นอาหารกิน จะมีรสเปรี้ยวคล้ายใบมะดัน ถ้ากินมาก ๆ จะทำให้ท้องระบายคล้ายดอกขี้เหล็ก