ชื่อวิทยาศาสตร์ : Magnolia sirindhorniae Noot. & Chalermglin
ชื่อเรียกอื่น : จำปา , จำปาสัก
ชื่อวงศ์ : MAGNOLIACEAE
ลักษณะ : ไม้ยืนต้น สูง 20 – 25 เมตร ลำต้นเปลาตรง ต้นแก่เปลือกแตก เป็นร่องตามยาว กิ่งอ่อนมีแผลระบายอากาศชัดเจน ใบ รูปรี กว้าง 7-10 ซม. ยาว 14-20 ซม. ปลายมน โคนใบสอบ ขอบใบเรียบ ก้านใบยาว 2.5-4.5 ซม. ดอก สีขาวนวล ออกเดี่ยว ตั้งขึ้นตามซอกใบ ใกล้ปลายยอด ยาว 2.5-3.5 ซม ก้านดอกยาว 1.8 ซม กลีบดอกมี 12-15 กลีบ เรียงเป็นชั้นละ 3 กลีบ ปลายกลีบมน ผล เป็นผลกลุ่ม ช่อยาว 4-6 ซม รูปกลม มีผลย่อย 15-25 ผล เมล็ด สีแดงเข้ม รูปกลมรี ขนาด 4-6 มม.
การกระจายพันธุ์ : เป็นพืชเฉพาะถิ่นของประเทศไทย ขึ้นแช่น้ำอยู่ในป่าพรุน้ำจืด ที่ซับจำปา อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี ระดับความสูง 60 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล ผลแก่เดือนตุลาคม-พฤศจิกายน

ช่วงเวลาการออกดอก : มิถุนายน-กรกฎาคม

ประโยชน์ :

  1. ใช้ปลูกไว้เป็นไม้ดอกไม้ประดับ โดยสามารถออกดอกได้ตลอดทั้งปี
  2. ดอกใช้ทำอุบะ ห้อยชายพวงมาลัย
  3. ดอกใช้บูชาพระได้
  4. ดอกสามารถนำมาใช้แต่งกลิ่นเครื่องสำอางได้
  5. ดอกสามารถนำมาใช้อบเสื้อผ้าให้มีกลิ่นหอมได้
  6. เนื้อไม้ของต้นจำปี สามารถนำมาใช้ทำเป็นเครื่องเรือนได้