ชื่อ : จันทร์หอม

ชื่อสามัญ : 

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Mansonia gagei J.R.Drumm. ex Prain

ชื่อวงศ์ : Malvaceae

ชื่อท้องถิ่น จันทน์ จันทน์ชะมด จันทน์ขาว จันทน์พม่า

ลักษณะ:

จันทน์หอมเป็นไม้ต้น ผลัดใบ ความสูง 10-20 เมตร เปลือกสีเทาแตกเป็นร่อง ใบเป็นใบเดี่ยว เรียงสลับ แผ่นใบเป็นรูปไข่ รูปรี หรือรูปขอบขนาน ความกว้างของใบประมาณ 3-6 เซนติเมตร ยาว 8-14 เซนติเมตร ปลายใบแหลม โคนใบเว้ารูปหัวใจตื้น ๆ มีลักษณะเบี้ยวเล็กน้อย ขอบใบจักฟันเลื่อยตื้น ๆ มีเส้นโคนใบประมาณ 3-5 เส้น ช่อดอกเป็นแบบช่อแยกแขนง ออกตามปลายกิ่งและซอกใบ ดอกเป็นสีขาว มีกลีบเลี้ยงและกลีบดอกประมาณอย่างละ 5 กลีบ โดยที่กลีบเลี้ยงยาวกว่ากลีบดอก ออกดอกในเดือนสิงหาคม-ตุลาคม ส่วนผลเป็นผลปีกเดียวรูปกระสวย ความยาวของผลประมาณ 1-1.5 เซนติเมตร มักออกผลเป็นคู่

ประโยชน์

แก่นมีน้ำมันหอมระเหย ใช้สร้างพระโกศใช้ในงานราชพิธี ทำเครื่องใช้ ดอกไม้จันทน์ ธูปและเครื่องหอม

แหล่งอ้างอิง

http://www.qsbg.org/Database/BOTANIC_Book%20full%20option/search_detail.asp?botanic_id=3109