วันที่ 1-15/4/63 การดำเนินงานโครงการสวนสมุนไพรป่ายูคาลิปตัส
-ซ่อมแซมห่อหุ้มขุย-ใยมะพร้าวต้นยูคาลิปตัสและเถาวัลย์เทียม
-ซ่อมแซมค้างปลูกวานิลลา
-เพาะขยายพันธุ์
-บำรุงรักษาต้นไม้(ให้ปุ๋ย)
-เก็บกวาดเศษกิ่งไม้ใบไม้