กางหลวง

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Albizia chinensis (Osbeck) Merr.
ชื่อเรียกอื่น : สารคำ สารเงิน ค้างฮุง
ชื่อวงศ์ : FABACEAE (LEGUMINOSAE-MIMOSOIDEAE)
ลักษณะ : ไม้ต้นผลัดใบ สูง 20-25 ม. ใบประกอบแบบขนนกสองชั้น เรียงแบบเวียน ก้านใบชั้นที่หนึ่ง 10-16 คู่ ใบย่อยรูปขอบขนาน กว้าง 0.2-0.3 ซม. ยาว 0.6-1 ซม. ช่อดอกแตกแขนงมีช่อย่อยเป็นกระจุก ออกที่ซอกใบหรือปลายกิ่ง ยาว 10-18 ซม. ดอกสีขาวหรือเหลืองอ่อน ขนาด 2.5-5.5 ซม. ฝักแบน กว้าง 1.5-2 ซม. ยาว 7-15 ซม. ออกดอกเดือน เม.ย.-พ.ค.
การกระจายพันธุ์ : พบตามป่าดงดิบ ป่าผลัดใบ และป่าริมน้ำ
ช่วงเวลาการออกดอก : มีนาคม-พฤษภาคม

ประโยชน์ : ไม้ดอกไม้ประดับ,เครื่องจักสานและเครื่องใช้สอย,เนื้อไม้ใช้ทำด้ามเครื่องมือเครื่องใช้ทางการเกษตร

Scroll to Top