กะบก

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Irvingia malayana Oliv. ex a. Benn.
ชื่อเรียกอื่น :
กะบก จะบก บก มะมื่น มะลื่น หมากบก มื่น มักบก หมักลื่น หลักกาย
ชื่อวงศ์ :
IRVINGIACEAE
ลักษณะ :
ไม้ต้น สูง 10-30 ม. ผลัดใบช่วงสั้นๆ ลำต้นเปลาตรง เรือนยอดแน่นทึบ ทุกปลายยอดมีหูใบหุ้มเป็นรูปฝักดาบเรียวโค้ง ใบ เป็นใบเดี่ยว รูปรีแกมหอก กว้าง 2.5-9 ซม. ยาว 8-20 ซม. เนื้อใบหนา ผิวเกลี้ยง โคนใบมน ปลายใบแหลมทู่ ขอบใบเรียบ ดอก สีขาวอมเขียว ขนาดเล็ก กลีบรองดอก 5 กลีบ ยาวเป็น 3 เท่าของกลีบรองดอก ปลายกลีบดอกจะม้วนออก เกสรผู้มี 10 อัน ผล รูปป้อมรี เมล็ดเดี่ยวมีเปลือกแข็ง ภายในมีเนื้อแป้งสีขาว อัดแน่น

การกระจายพันธุ์ :  เป็นไม้เบิกนำสามารถขึ้นได้ดีในป่าดิบชิ้น  ป่าดงดิบแล้ง  ป่าชายหาด  ป่าเบญจพรรณชื้น  ป่าเต็งรัง  ที่สูงจากระดับน้ำทะเล  100 – 300  เมตร  ในต่างประเทศพบในภูมิภาคอินโดจีนและมาเลเชีย
ช่วงเวลาการออกดอก :
เดือนมกราคม ถึง มีนาคม

ประโยชน์ : กระบกจะผลัดใบหมดทั้งต้น และจะผลิใบใหม่ในเวลาอันรวดเร็ว เนื้อไม้แข็ง และหนัก เสี้ยนตรง ไม่แตกแยกเมื่อแห้ง ใช้ทำฟืน ถ่าน ซึ่งให้ความร้อนสูง ทำเครื่องมือกสิกรรม และสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในร่ม เนื้อในเมล็ดกินได้ น้ำมันที่ได้จากเนื้อในเมล็ดใช้ทำอาหาร สบู่ และเทียนไข

Scroll to Top