ข้าวหอมปทุมธานี 1 (ข้าวกล้อง) 0.5 Kg.

ราคา: ฿35.00

สินค้าหมดแล้ว

“ข้าวหอมปทุมธานี” ภัทรพัฒน์ ข้าวที่มีความหอม นุ่ม คล้ายข้าวหอมมะลิ

ข้าวพันธุ์ปทุมธานี1 ผลิตในโครงการแปลงสาธิตการทำนา ในที่ดินของมูลนิธิชัยพัฒนา โดยความร่วมมือระหว่างมูลนิธิชัยพัฒนาและกรมส่งเสริมการเกษตร ปลอดภัยจากสารพิษ ผ่านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานจากกรมการข้าว

ขนาด 0.5 กิโลกรัม
ราคา 35 บาท

น้ำหนัก 0.615 กก.
Scroll to Top